Ferenc atya bevezetője 

Kedves Testvér!

     A győri Szentlélek Plébániáról jelentkezünk. Meglehet, hogy tudja a mi templomunk és egyházközségünk Győr város legfiatalabb katolikus közössége. 1987 június 6.-án nyert felszentelést a két év megfeszített munkájával (külföldi és itthoni adományozók, valamint rengeteg önkéntes segítséggel) felépített templomunk. Azóta egyházközségünk próbál a hívek testi-lelki szolgálatára lenni. Templomunk védelmezője a Szentlélek Úristen segítségével dinamikus egyházközségi élet indult el itt a város szélén a temető szomszédságában. 
   Az első években, különösen a rendszerváltozás körül a lakótelepi, de a város minden részéről, sőt vonzás köréből nagyon sok hittanost kicsit-nagyot készíthettünk fel a szentségek vételére. Ezt szívesen felkínáljuk most is az óvodás kortól, egészen a felnőttekig mindenkit örömmel segítünk Jézus tanításának megismerésében és az evangéliumi örömhír megosztásával. 

 

Ferenc atya

   Templomunkban a vasár- és ünnepi mise rend a következő: szombaton 18h. vasárnap 7h, 8.30, 10.30, délután 16 és 18h téli időben, nyáron a vasárnap délutáni misék 17 és 19 órakor vannak, a többi változatlan. Hétköznaponként egységesen 18 órára várjuk a híveket, Krisztus húsvéti áldozatára. Minden csütörtökön a szentmisét követően szentségimádást tartunk. Húsvéttól karácsonyig a hónap első vasárnapján a délutáni szentmisék között 17 illetve 18 órakor orgona koncertre várjuk az érdeklődőket, melyen a régió legértékesebb és legszebb hangzású orgonája hallható. Pünkösdkor templomunk búcsú ünnepén már hagyományossá vált az Apor iskolában tartott családias hangulatú egyházközségi ünnepségünk.

 

 

A Szentlélek templom és az Apor Vilmos Iskola


 

    Egyházközségünk 1990-ben létrehozta az Apor Vilmos iskola alapítványt, melynek célja alap és középfokú iskola építése és működtetése. 1993-tól az iskola fogadja a lakótelep és a város vonzáskörzetének diákjait. Közben számítástechnikai szakképző intézmény is lett. Ebben az évben már 1115 diákunk van. Az iskola központ a maga igényesen felépített épület együttesével a gyermekek szellemi, testi, de nem utolsó sorban lelki fejlődését hivatott szolgálni. Iskolánk kapui elsősorban a lakótelep gyermeki számára nyitottak. 
   Iskolánk fenntartásához hozzá lehet járulni: a szakképzési támogatással, az adó 1%-ának felajánlásával, technikai száma : 19112958-1-08, valamint az Apor alapítvány számlájára történő befizetéssel. 1995-ben egyházközségünk újabb alapítványt a "SZENTLÉLEK" Templom és Otthonfenntartó Alapítványt létesítette, az altemplom bővítésére és a Szent Anna Otthon építésére. 1997 év végétől veszik birtokukba az otthont az életben megfáradt testvéreink és közös imával egymást segítve a szükséges gondozásba részesülve töltik ott emberi körülmények között életük estéjét. Jelenleg több mint 210-en laknak az otthonban. Nagyon sokan várakoznak még a bejutásra. Az itt lakók az egyház községünk imádságos támasza. 
   A "SZENTLÉLEK" Templom és Otthonfenntartó Alapítvány technikai száma: 18529681-2-08. Ezen a számon lehet az 1%-ot felajánlani az alapítvány javára. Mind az Apor, mind a "SZENTLÉLEK" alapítvány az elmúlt évtől kiemelten közhasznú szervezet. 
Az elmútl év folyamán az Apor alapítvány gondozásában felépült a győrújbaráti: Apor lelkigyakorlatos-üdülő tábor, ahová várjuk a lelkigyakorlatozókat a nyár folyamán pedig az üdülő gyermekeket. Jelentkezési cím: 9024 Győr Szentlélek tér 1. Szentlélek Rk. Plébánia. A helyszín: 9081 Győrújbarát Dobó utca 3. Apor-üdülőház. Templomunkba és lelkigyakorlatos házunkba szeretettel várunk minden Istent kereső lelket, hogy "a Lélek erejében" új lendületet vegyen egyházközségünk élete. Ebben a kettős jubileumi évben, így dolgozunk és imádkozunk önmagunk és ember testvéreink lelki megújulásán. 
 

Szeretettel köszönt mindenkit: Ferenc atya

- vissza -