Őrzőangyalaink


SZENT ŐRZŐANGYALOM a te gondviselésedre bízta Isten jósága az életemet. Te állsz mellettem minden szükségben: nyomorúságban vigasztalsz, csüggetegségemben bátorítasz és közbenjáró imáddal szüntelenül új és új kegyelmeket esdesz ki számomra Istentől. Gyermeki szívvel adok hálát minden eddigi jótéteményedért. Kérlek, nyújts védelmet a számomra a jövőben is. Őrizz meg ellenségeimtől, óvj meg a bűnrevezető alkalomtól, nyerd meg számomra a kegyelmet Istentől, hogy szent sugallataidat jó szívvel fogadjam és híven teljesítsem. Különösen kérlek, oltalmazz halálom óráján és el ne hagyj életem alkonyán, míg be nem vezettél az örök nyugalom és boldogság hajlékába. Ámen 

Őrzőangyalaink

Kedves, szent Őrangyalom,

Akit Isten gondviselő jósága és oltalmazó szeretete rendelt mellém, hogy minden testi és lelki bajtól megvédjen, ma a következő ünnepélyes ígéretet teszem neked:

Ígérem, hogy nem értékellek le szívemben, hanem komolyan veszlek és megbecsüllek, mint jó barátomat és Isten követét, aki bár teremtmény, de jó szellem, aki lelkiismeretemen át a jóra indít és az Örök Jósághoz vezet; int és fedd, ha helytelenségekbe egyeznék bele.

Ígérem, hogy nyitott lelki fülekkel hallgatok rád.

Ígérem, hogy vezetésed alá helyezem magamat, amely a Szentlélek vezetését hozza magával.

Ígérem, az alapvető engedelmességet,

a szívbeli alázatot,

a szakadatlan hűséget,

az üdvös mértéktartást,

a hallgatás szeretetét,

s a szeretet egyszerűségét.

Kérlek, segíts lelkileg nyitottá válni,

minden jó véghezvitelére készségessé,

az áhítatos imádkozásra ráhangolttá

a munkában szorgalmassá,

az emberi kapcsolatokban együttérzővé

és a sértődöttség állapotában megbocsátóvá.

Kérlek, segíts határozottan elkerülni a gonoszságot,

elutasítani az ősellenség minden támadását

és kivédeni a romboló hatásokat,

Munkáld bennem a jóakaratot,

a segítőkészséget,

a mások elviseléséhez szükséges türelmet,

a vadság és a durvaság leküzdéséhez szükséges bátorságot,

a reményvesztettség leküzdéséhez szükséges bizakodást.

Vigyázz gondolataimra, formáld szívemet - bensőmet.

Vigyázz szavaimra, hogy csak azt mondjam, ami igaz, fontos és jóindulatú.

Vigyázz tetteimre, hogy ne hivalkodjam velük.

Vigyázz környezetemre: - családomra,

- munkatársaimra,

- barátaimra.

Vigyázz jártomra-keltemre, lefekvéseimre és ébredéseimre.

Vigyázz szemeimre és időtöltéseimre.

Vigyázz egészségemre, idegállapotomra.

Vigyázz kedélyállapotomra és örömkészletemre, hogy Isten jósága rajtad és rajtam keresztül kiáradjon a világra.

Légy aranykapocs köztem és Isten között.

Légy fal és bástyatorony - előttem és mögöttem,

- jobbról és balról,

- alattam és fölöttem.

Légy harcostársam az életben, útikalauzom a halálban és mennyei dicsőség társörököse az örök életben.

Ámen

- vissza -